ชาย-หญิงเท่าเทียม เล่ม 3
ชื่อสินค้า: ชาย-หญิงเท่าเทียม เล่ม 3

พัฒนาด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B2AI03
ISBN: 9789749123850

เรื่อง: ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์, สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน์
ภาพ: เฉลิม อัคคะพู
ขนาด: 8.0 x 8.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ชาย-หญิงเท่าเทียม เล่ม 3

ตอน คุณครูคนเก่ง
เรียนรู้ความเท่าเทียมกันของชายและหญิง ในเรื่องการเล่นกีฬา