นิสัยดีมีเมตตา
ชื่อสินค้า: นิสัยดีมีเมตตา

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: คู่มือเลี้ยงเด็ก

รหัสสินค้า: B2AB01
ISBN: 9789748389844

เรื่อง: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล
ภาพ: ปีนัง
ขนาด: 9.5 x 9.0
จำนวน: 48 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 150฿จำนวน:  


นิสัยดีมีเมตตา

คู่มือปลูกฝังคุณธรรม “ความเมตตา” แก่เด็กเล็ก เขียนโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อำไพ สุจริตกุล สอนหนูให้รู้เมตตาผ่าน 12 กิจกรรม ที่จะทำให้เด็กเพลิดเพลินและซึมซับรับรู้ได้เร็ว แถมฟรีซีดี 10 บทเพลง ประกอบการทำกิจกรรม สำหรับพ่อแม่ ครู และผู้เลี้ยงดูนำไปใช้สอนเด็ก