จ๊ะจ๋าน่าฟัง (ความสุภาพ)
ชื่อสินค้า: จ๊ะจ๋าน่าฟัง (ความสุภาพ)

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ
ประเภทสินค้า: นิทานภาพคำกลอน

รหัสสินค้า: B2AE08
ISBN: 9789743891397

เรื่อง: พวงทิพย์ ศิลาสานต์, วรางคณา กฤตสัมพันธ์
ภาพ: ศรายุทธ จำปา
ขนาด: 8.0 x 8.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


จ๊ะจ๋าน่าฟัง (ความสุภาพ)

สิงโตไม่สุภาพ  หน้าตาเกรี้ยวกราดใส่กระจกวิเศษ  เข้าใจว่าเป็นสิงโตตัวอื่นจะมาทำร้ายตน จึงหลอกเหล่าสัตว์ให้ไปพูดกับกระจก แต่สัตว์ทุกตัวกลับได้สิ่งดี ๆ เพราะสุภาพพูดจาไพเราะ สิงโตจะกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมได้หรือไม่ นิทานคำกลอนส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง “ความสุภาพ” อ่านสนุกกับคำกลอนลงท้ายสระอา พร้อมคุณธรรมสอนใจ