ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ
ชื่อสินค้า: ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B2AU07
ISBN: 9789743891427

เรื่อง: ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์ และคณะ
ภาพ: พัดชา ดิษยนันทน์
ขนาด: 10.0 x 10.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 165฿จำนวน:  


ปิ๊ดปี๋มีน้ำใจ

จากดอกสร้อยสุภาษิต กาเอ๋ยกา
ปิ๊ดปี๋ กาผู้มีน้ำใจชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ เป็นประจำ วันหนึ่งถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ แต่ด้วยความดีที่ทำไว้ เพื่อนกาจึงเต็มใจช่วยเหลือและรักษาพยาบาลจนปิ๊ดปี๋หายดี นิทานอ่านสนุก สอนให้มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนและผู้อื่น