กิริยาท่าทาง
ชื่อสินค้า: กิริยาท่าทาง

พัฒนาทักษะทางภาษา
ประเภทสินค้า: หนังสือภาพสำหรับเด็ก

รหัสสินค้า: B1AK03
ISBN: 9789748293837

เรื่อง: สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน์ / ธารินี เหลืองอารีพร
ภาพ: ชาคร รุจิระชาคร
ขนาด: 11.0 x 11.0
จำนวน: 18 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 65฿จำนวน:  


กิริยาท่าทาง

เรียนรู้กิริยาท่าทางประจำวันต่าง ๆ ของเรา เช่น ยิ้ม ร้องไห้ นอน นั่ง กิน ดื่ม อ่าน เป็นต้น