ไม้ของแม่
ชื่อสินค้า: ไม้ของแม่

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพคำกลอน

รหัสสินค้า: B2AV05
ISBN: 9786167135540

เรื่อง: สองขา
ภาพ: อริญชย์ ลิ้มพานิช
ขนาด: 8.0 x 8.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ไม้ของแม่

ไม้ทุกไม้ที่แม่มี คือไม้ที่ใช้เลี้ยงดู อบรม สั่งสอนลูก ให้เติบโต เป็นคนดี   ไม้ว่าจะเป็น  ไม้ขัดหม้อ  ไม่กลัด ไม่พาย ไม้กวาด รวมถึงไม้มะยม  ในยามที่แม่แก่เฒ่าลูก ๆ ก็ควรมาดูแลแม่เป็นเสมือนไม้เท้าให้แม่
และเป็นไม้ของแม่ ที่แม่รักที่สุดในชีวิต