ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันปิยมหาราช
ชื่อสินค้า: ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันปิยมหาราช

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
ประเภทสินค้า: บอร์ดเสริมความรู้

รหัสสินค้า: M1BA01

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ฝ่ายศิลปกรรม
ขนาด: 11.5 x 8.3
จำนวน: 16 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 90฿จำนวน:  


ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บอร์ดประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ภาพอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 พระที่นั่งอนันตสมาคม การเลิกทาส และภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5