ดินแดนแสนประหลาด เล่ม 3 ตอน นครสินบน
ชื่อสินค้า: ดินแดนแสนประหลาด เล่ม 3 ตอน นครสินบน

เสริมความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
ประเภทสินค้า: การ์ตูนวรรณกรรม

รหัสสินค้า: B4AB03
ISBN: 9786167135137

เรื่อง: วรางคณา กฤตสัมพันธ์
ภาพ: สมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล
ขนาด: 7.5 x 5.8
จำนวน: 112 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 120฿จำนวน:  


ดินแดนแสนประหลาด เล่ม 3 ตอน นครสินบน

 

พระเจ้าตุกติกและขุนนางแห่งนครสินบนนิยมให้และรับสินบนจนเป็นนิสัย
หวังแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน เจ้าชายฉงนศักดิ์ที่มาเยี่ยมชมนคร
สินบนจึงวางแผนกับชาวบ้านสั่งสอนให้พระเจ้าตุกติกและเหล่าขุนนาง
รู้สำนึก เรื่องราวสนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง

พระเจ้าตุกติกและขุนนางแห่งนครสินบนนิยมให้และรับสินบนจนเป็นนิสัย หวังแต่กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน เจ้าชายฉงนศักดิ์ที่มาเยี่ยมชมนครสินบนจึงวางแผนกับชาวบ้านสั่งสอนให้พระเจ้าตุกติกและเหล่าขุนนางรู้สำนึก เรื่องราวสนุกสนาน ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดโกง

ชุด นิยายภาพ หรือ เรื่องในแบบการ์ตูนนิยายนี้ มี 3 เล่ม  ประกอบด้วย นครเลียนแบบ, นครสินบน, นครงมงาย,  นครเหลาะแหละ