ชาติที่ 6 ความอดทนของพระภูริทัต
ชื่อสินค้า: ชาติที่ 6 ความอดทนของพระภูริทัต

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B3AE06
ISBN: 9789748389684

เรื่อง: ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ภาพ: นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ขนาด: 20.5 x 20.5
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ชาติที่ 6 ความอดทนของพระภูริทัต

สนุกกับเรื่องราวของพระภูริทัต ซึ่งต้องการรักษาศีลตามที่ตนเองตั้งใจไว้ แม้ถูกพราหมณ์จับตัวไปทำทารุณกรรมต่างๆ ก็อดทน ไม่คิดโกรธและไม่คิดทำร้ายพราหมณ์ ในที่สุดความตั้งใจนั้นก็ประสบผลสำเร็จ สอดแทรกความรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)