ชาติที่ 4 ความดีของพระเนมิราช
ชื่อสินค้า: ชาติที่ 4 ความดีของพระเนมิราช

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B3AE04
ISBN: 9789748389660

เรื่อง: ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ภาพ: นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ขนาด: 20.5 x 20.5
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ชาติที่ 4 ความดีของพระเนมิราช

สนุกกับเรื่องราวของพระเนมิราชที่ทำความดีจนได้ไปเที่ยวนรกและสวรรค์ ได้เห็นความสุขบนสวรรค์และความทุกข์ในนรก จึงกลับมาสั่งสอนประชาชนให้ทำแต่ความดี ในภายภาคหน้าจะได้มีแต่ความสุข สอดแทรกความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (MQ)