ชาติที่ 3 ความกตัญญูของพระสุวรรณสาม
ชื่อสินค้า: ชาติที่ 3 ความกตัญญูของพระสุวรรณสาม

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B3AE03
ISBN: 9789748389646

เรื่อง: ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ภาพ: นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ขนาด: 20.5 x 20.5
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ชาติที่ 3 ความกตัญญูของพระสุวรรณสาม

สนุกกับเรื่องราวของพระสุวรรณสามที่คอยดูแลปรนนิบัติบิดามารดาตาบอดเป็นอย่างดี วันหนึ่งสุวรรณสามถูกศรของพระเจ้ากปิละ ด้วยความกตัญญูจึงฝากให้พระเจ้ากปิละช่วยดูแลบิดามารดาตาบอดแทนตน พระเจ้ากปิละละอายใจจึงรับปาก และสัญญาว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีก สอดแทรกความรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (MQ)