ชาติที่ 2 ความเพียรของพระมหาชนก
ชื่อสินค้า: ชาติที่ 2 ความเพียรของพระมหาชนก

พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B3AE02
ISBN: 9789748389639

เรื่อง: ปิติพร วทาทิยาภรณ์
ภาพ: นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ขนาด: 8.0 x 8.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 75฿จำนวน:  


ชาติที่ 2 ความเพียรของพระมหาชนก

สนุกกับเรื่องราวของพระมหาชนกที่ต้องการกลับไปทวงเมืองมิถิลาคืน ระหว่างทางเรือเกิดอับปาง แต่พระมหาชนกยังมีความเพียรพยายามว่ายน้ำอย่างไม่ย่อท้อเป็นเวลาถึงเจ็ดวัน และใช้สติปัญญาแก้ปริศนาจนได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เมืองมิถิลา สอดแทรกความรู้เพื่อส่งเสริมความพยายามในการต่อสู้กับอุปสรรค (AQ)