Do you know Asean : เกมตะลุยอาเซียน
ชื่อสินค้า: Do you know Asean : เกมตะลุยอาเซียน

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ประชาคมอาเซียน
ประเภทสินค้า: ของเล่น เสริมปัญญา

รหัสสินค้า: M3BA09
ISBN: 8858278002705

เรื่อง: สุทธิรัตน์ ท้วมเทศ
ภาพ: ปิยวัฒน์ วรรณวิทยาภา, วัชระ ธานุวัฒน์, ฐิติกา สุนทรชาติ
ขนาด: 0.0 x 0.0
0 ความคิดเห็น
ราคา: 552฿จำนวน:  


Do you know Asean : เกมตะลุยอาเซียน

เกมเพื่อการศึกษาเรื่องอาเซียน สื่อการสอนแสนสนุกที่จะทำให้เด็กจดจำเกี่ยวประชาคมอาเซียนได้อย่างง่ายดาย เรียนรู้เกี่ยวกับธงประจำชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน คำทักทาย อาหารประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ ประชาคมอาเซียน รวมถึงประวัติของทั้ง 10 ประเทศ  เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ความเหมือน - ความต่างทั้งทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คน ผ่านอุปกรณ์การเล่นสีสันสดใส 

แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
185฿
0 ความคิดเห็น