ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ
ชื่อสินค้า: ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
ประเภทสินค้า: บอร์ดเสริมความรู้

รหัสสินค้า: M1BA14

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ฝ่ายศิลปกรรม
ขนาด: 11.5 x 8.3
จำนวน: 16 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 90฿จำนวน:  


ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย กระตุ้นให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ร่วมใจกันส่งเสริม อนุรักษ์ภาษาไทย และยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ บอร์ดประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ภาพอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ศิลาจารึกหลักที่ 1 ตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหง ตัวอักษรไทยในปัจจุบัน และที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติ