ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันรัฐธรรมนูญ
ชื่อสินค้า: ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันรัฐธรรมนูญ

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
ประเภทสินค้า: บอร์ดเสริมความรู้

รหัสสินค้า: M1BA11

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ฝ่ายศิลปกรรม
ขนาด: 11.5 x 8.3
จำนวน: 16 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 90฿จำนวน:  


ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม บอร์ดประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 7 ประวัติและความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญ ประโยชน์จากการได้รัฐธรรมนูญ และกิจกรรมในวันรัฐธรรมนูญ