ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันวิสาขบูชา
ชื่อสินค้า: ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันวิสาขบูชา

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
ประเภทสินค้า: บอร์ดเสริมความรู้

รหัสสินค้า: M1BA04

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ฝ่ายศิลปกรรม
ขนาด: 11.5 x 8.3
จำนวน: 16 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 90฿จำนวน:  


ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนหก บอร์ดประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ภาพพระพุทธเจ้าขณะประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ความหมายและความสำคัญของวันวิสาขบูชา และการอธิบายความสำคัญของแต่ละเหตุการณ์ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา