ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันมาฆบูชา
ชื่อสินค้า: ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันมาฆบูชา

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
ประเภทสินค้า: บอร์ดเสริมความรู้

รหัสสินค้า: M1BA03

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ฝ่ายศิลปกรรม
ขนาด: 11.5 x 8.3
จำนวน: 16 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 90฿จำนวน:  


ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือนสาม บอร์ดประกอบด้วยหัวข้อเรื่อง ภาพพระพุทธเจ้า และพระสาวก
ขณะแสดงโอวาทปาติโมกข์ ความหมายและความสำคัญของวันมาฆบูชา และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา