ชุด Do you know Asean?
ชื่อสินค้า: ชุด Do you know Asean?

เสริมความรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ประเภทสินค้า: หนังสือภาพสำหรับเด็ก

รหัสสินค้า: B3AO06
ISBN: 9786167447544

เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: เฉลิม อัคคะพู , สมชาย ปานประชา
ขนาด: 9.0 x 9.5
จำนวน: 84 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 1,655฿จำนวน:  


ชุด Do you know Asean?

รวมเรื่องราวสนุกสนานและเกร็ดความรู้มากมายที่เด็กไทยควรรู้ก่อนก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ในทุกมิติทั้งประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต เพื่อเข้าใจและยอมรับในความเหมือนและแตกต่างกันในการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
185฿
0 ความคิดเห็น