Do you know Asean แบบนี้ก็มีด้วยในอาเซียน
ชื่อสินค้า: Do you know Asean แบบนี้ก็มีด้วยในอาเซียน

เสริมความรู้วิชาสังคมศึกษาฯ เรื่อง ประชาคมอาเซียน

รหัสสินค้า: B3AO02
ISBN: 9786167447476

เรื่อง: ธารินี เหลืองอารีพร
ภาพ: สมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล
ขนาด: 9.0 x 9.5
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 120฿จำนวน:  


Do you know Asean แบบนี้ก็มีด้วยในอาเซียน

รวมเรื่องน่าตะลึง ชวนอึ้งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงของทั้ง 10 ชาติในอาเซียนเช่น ปลุกศพขึ้นมาเดิน นำระเบิดมาแต่งบ้าน  แต่งงานกับนางไม้ พายเรือด้วยเท้า เอาทิชชู่จองที่ ฯลฯ หลากหลายเรื่องแปลกที่แสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในอาเซียน      

แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
แบบฝึกลูกให้เก่งสังคม ป.2
185฿
0 ความคิดเห็น