ชุด แม่ห่านอ่านเก่ง รถไฟฉึกฉั่กๆ ปู้นๆ
ชื่อสินค้า: ชุด แม่ห่านอ่านเก่ง รถไฟฉึกฉั่กๆ ปู้นๆ

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย
ประเภทสินค้า: หนังสือกิจกรรม

รหัสสินค้า: B2BJ10
ISBN: 978-616-378-0

เรื่อง: แม่ห่าน
ภาพ: เศวตาภรณ์ ไอริณศุริยเอกสกุล
ขนาด: 8.0 x 8.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 85฿จำนวน:  


ชุด แม่ห่านอ่านเก่ง รถไฟฉึกฉั่กๆ ปู้นๆ

หนังสือฝึกอ่านสำหรับเด็กช่วงปฐมวัย สอนคำศัพท์และเรื่องใกล้ตัวเด็ก เล่มนี้เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟไปจังหวัดต่าง ๆ  พร้อมเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้เพิ่มเติมในท้ายเล่ม และบัตรภาพและบัตรคำสำหรับทำกิจกรรมเสริมเพื่อความเข้าใจ