Interesting I
ชื่อสินค้า: Interesting I

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
ประเภทสินค้า: หนังสือภาพสำหรับเด็ก

รหัสสินค้า: B2AZ03
ISBN: 9786167135823

เรื่อง: อภิรดี มิโดมารุ
ภาพ: ทิพย์มาศย์ ศรีศิลปนันทน์
ขนาด: 6.3 x 6.3
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 79฿จำนวน:  


Interesting I

หนังสือส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นเสียงสระ i  ที่ประสมเข้ากับตัวสะกดที่นิยมใช้คู่กันกลายเป็นเสียงท้ายที่เด็ก ๆ พบเห็นบ่อย โดยนำเสียงท้ายเหล่านี้มาสร้างคำศัพท์ แล้วร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่สนุกสนาน มีเสียงคล้องจอง ซึ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้และจดจำการออกเสียงได้ง่าย