นิทานรูโบ๋ เรื่องเจ้าหนอนจอมแทะ
ชื่อสินค้า: นิทานรูโบ๋ เรื่องเจ้าหนอนจอมแทะ

พัฒนาด้านความคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B2AD03
ISBN: 9789748389943

เรื่อง: รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ และ ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์
ภาพ: ญาณินี จิตเสรี
ขนาด: 20.3 x 20.3
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 90฿จำนวน:  


นิทานรูโบ๋ เรื่องเจ้าหนอนจอมแทะ

นิทานส่งเสริมจินตนาการ กับเรื่องราวของเจ้าหนอนอ้วนจอมตะกละ ที่เข้าไปแทะหนังสือของนางฟ้าสายรุ้งจนเป็นรูโบ๋รูปต่าง ๆ สอนให้เด็กรู้จัก สี รูปทรง ได้สังเกตภาพพับ-ตัด พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักขอโทษเมื่อทำผิด และพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น