ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝึกทักษะทางภาษาส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวัน เช่น ชื่ออาชีพ อวัยวะ กริยาท่าทางเครื่องแต่งกาย ผลไม้ ผัก สัตว์ ยานพาหนะ อารมณ์ความรู้สึก สีต่างๆ รูปทรง สิ่งของ ตัวเลข จำนวนนับ สัตว์บก สัตว์น้ำ เป็นต้น
 
แสดง:
เรียงลำดับ:
Showing 16 to 30 of 52 (4 Pages)
Showing 16 to 30 of 52 (4 Pages)