Awards

                                                Profile Publishers  Awards Contact Us

  

  

ผ้าของพ่อ

รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี Picture Book

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2555

ดาวดวงนั้น ของฉันคนเดียว

รางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี Picture Book

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2554

มามะท้าตั้งไข่

รางวัลดีเด่น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี Picture Book

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2553

สัมผัส...จับดู

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

ชิมหน่อย...ชิมหน่อย

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

ดมดู...รู้ไหม

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

ฟังซิ...ฟังซิ

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

ชาย-หญิงเท่าเทียม เล่ม 2

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

สัตว์มีปีก สัตว์มีขน

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

ชุดแม่ลูกร้องเล่น เล่ม 2

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

มังคุดกับจุดแต้ม ตอนผ้าคลุมมหัศจรรย์

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

เป๊าะแป๊ะ อย่าใช้เยอะแยะ (ความประหยัด)

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

แบ่งฉันบ้างซิ

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

ของใช้ใกล้มือ

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

สิ่งของใกล้ตัว

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

มังคุดกับจุดแต้ม ตอนโพรงไม้วิเศษ

   หนังสือคัดสรร ประเภท หนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย

รางวัล สพฐ. พ.ศ.2551-2552

   

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท วรรณกรรมเยาวชน 
รางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2552

 

                                                                                                                                                          

 

 

     

 

หัวใจแปลงร่าง

   หนังสือดีเด่น ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 7-9 ปี Picture Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554

 

ขบวนการหนังสติ๊ก เล่ม 2 ตอน ผจญภัยในเมือง

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย13 ปีขึ้นไป-วัยรุ่น บันเทิงคดี

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553

 

มีช้างอยู่ในขอนไม้

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 7-9 ปี Picture Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553

มามะ มาเล่นกันนะ

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี Picture Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553

ดินแดนแสนประหลาด เล่ม 1 ตอน นครเลียนแบบ

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 10-12 ปี Comic Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 7 พ.ศ.2553

อั้นไม่ไหว ขอไปด้วย

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี Picture Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 5 พ.ศ.2550

แบ่งฉันบ้างซิ

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี Picture Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 3 พ.ศ.2548

สวัสดี...สวัสดี

   รางวัลชมเชย ประเภท หนังสือสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี Picture Book

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547

ชาย-หญิงเท่าเทียม เล่ม 2

   รางวัลชมเชย ประเภท วรรณกรรมเยาวชน

รางวัล รักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 2 พ.ศ.2547