Profile

                                                Profile Publishers  Awards Contact Us

หนังสือ คือต้นทุนแห่งการเรียนรู้ที่ถูกที่สุด 

 
เป็นเครื่องมือในการสร้างปัญญา
เป็นภูมิคุ้มกันให้เรามีความรู้ ความพร้อมในการดำเนินชีวิต
เพราะเพียงได้อ่านหนังสือดีๆ มีสาระหลากหลายแนวคิดสักเล่มหนึ่ง
ก็อาจทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้มาแก้ไขปัญหา
ฟันฝ่าอุปสรรคได้สำเร็จ
ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยได้มีหนังสือดีๆ
สวยๆ อ่านในราคาเหมาะสม จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
 
คุณสุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เริ่มดำเนินธุรกิจหนังสือสำหรับเด็ก
จากสำนักพิมพ์ พาส พับลิชชิ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546